Sociálne siete sú príležitosťou aj hrozbou

Sociálne siete sú príležitosťou aj hrozbou

PDFTlačiťE-mail


Voľnosť je dôležitejšia ako zvýšenie platu, no nie všade to vidia zamestnanci rovnako, tvrdí v štúdii Cisco.

Spoločnosť Cisco publikovala štúdiu Cisco Connected World Report o vnímaní IT politiky firiem zamestnancami, o ich preferenciách a očakávaniach do budúcnosti.

Na množine 1303 koncových používateľov (zamestnancov starších ako 22 rokov) a 1309 IT manažérov v 13 krajinách sveta (Austrália, Brazília, Čína, Francúzsko, India, Japonsko, Mexiko, Nemecko, Rusko, Španielsko, Taliansko, USA a V. Británia) prieskum organizovala spoločnosť InsightExpress z USA.

Pravidlá prekážkou flexibility

Ukazuje sa, že hoci 82 % spoločností má definované isté IT pravidlá, približne 24 % zamestnancov o nich vôbec nevie a 35 % pracovníkov v takýchto firmách zároveň uviedlo, že im IT oddelenie neposkytlo vysvetlenie, načo tieto pravidlá slúžia. Až 64 % z pracovníkov vedomých si existencie IT pravidiel si myslí, že by mali byť aktualizované pre zohľadnenie reálnych biznis potrieb.

Správa odhalila konflikt medzi IT politikou spoločností a zvykmi zamestnancov, ktorí sú čoraz viac mobilní a pri práci využívajú rôzne zariadenia a sociálne médiá. Viac ako dve tretiny zúčastnených pracovníkov je presvedčených, že IT pravidlá ich spoločnosti by sa mohli zlepšiť a 41 % sa priznalo k porušovaniu týchto pravidiel z osobných aj pracovných dôvodov.

Pätina zamestnancov zneužíva IT v presvedčení o nedostatočnej kontrole zo strany zamestnávateľa , ale 41 % zo zamestnancov, ktorí sa priznali k porušovaniu IT pravidiel tak činí preto, lebo pre výkon svojej práce potrebujú zakázané aplikácie. Zakazovanie, alebo regulácia prístupu k sociálnym sieťam je možno v záujme zamestnávateľov, väčšina zamestnancov to však neoceňuje. Až 2/3 zamestnancov v priemere akceptuje nižšie platenú prácu s vyššou mierou flexibility, mobility a využívania rôznych zariadení či sociálnych médií.

 

V Brazílii sa v tomto duchu vyjadrilo až 83% a v Španielsku a Indii 78% respondentov. Najkonzervatívnejší sú v tomto zmysle Nemci, kde preferuje flexibilitu za cenu nižšieho platu len 48% a Japonci s 50% opýtaných.

Kliknite pre zobrazenie väčšieho obrázku
Názory na potrebu fyzickej prítomnosti sa rôznia. Kým Nemci a Taliani preferujú kanceláriu, v krajinách BRIC dávajú prednosť mobilite. Zdroj: Cisco Connected World Report

Podľa štúdie si zároveň tri pätiny pracovníkov myslia, že pre výkon svojej práce nepotrebujú byť v kancelárii. Ich túžba po mobilite je taká silná, že rovnaké množstvo pracovníkov by sa radšej rozhodlo pre nižšie platené zamestnanie, ktoré však umožňuje prístup k informáciám aj mimo kancelárie.

Sociálne siete – príležitosť aj hrozba

Využívanie sociálnych médií na pracovisku je vo svete obmedzené rôzne a závisí od spoločnosti. V prieskume 41 % zamestnancov uviedlo, že nemôže využívať sociálnu sieť Facebook a 35 % má v práci zakázaný Twitter. Aj keď sociálne médiá priamo s prácou nesúvisia, 51 % zúčastnených si myslí, že prispievajú k vytváraniu rovnováhy medzi pracovným a osobným životom. Až 64 % pracovníkov si želá, aby ich spoločnosť povolila využívanie sociálnych médií v zamestnaní. Paradoxne sa pritom sociálne siete začínajú prezentovať ako nový komunikačný kanál pre podnikový marketing. Ich súčasné obmedzovanie firemnou direktívou je preto poznačené istou schizofréniou.

Výsledky odpovedí v rámci scenára: preferovali by ste radšej zvýšenie platu o 10% spojené s reštrikciami v oblasti IT a bez vzdialenému prístupu k firemným informáciám, alebo 10% zníženie s flexibilným prístupom?

Kliknite pre zobrazenie väčšieho obrázku
Zdroj: Cisco Connected World Report

Zamestnanci sa stretávajú s obmedzeniami aj pri zasielaní správ IM, alebo pri prístupe k osobnému e-mailu. Takmer 18 % pracovníkov dokonca v práci nesmie používať iPod, osobný notebook, či telefón. Pritom si 66 % zamestnancov myslí, že by im malo byť umožnené pripojenie bez obmedzení s akýmkoľvek zariadením. Mnohí to aj robia bez ohľadu na administratívne obmedzenia firmy.

Až 66 % opýtaných pracovníkov očakáva, že rozsah typov zariadení povolených pre prácu bude narastať a v budúcnosti by mali pribudnúť aj netradičné zariadenia ako TV prijímače, alebo navigačné prístroje.

Druhá strana mince

Čo vyhovuje zamestnancom sa však často nezlučuje s predstavami a možnosťami zamestnávateľov. Takmer polovica IT manažérov uvádza, že ich spoločnosť nie je dostatočne pripravená podporiť mobilnú pracovnú silu z hľadiska pravidiel, ani aplikovaných technológií. Pritom ich najväčšou (a oprávnenou) obavou je bezpečnosť. Na otázku, čo je najväčšou bariérou flexibilnejšej pracovnej sily IT manažéri odpovedali, že sú to faktory ako bezpečnosť, rozpočet a skúsenosti zamestnancov. V kontraste s tým však samotní pracovníci často videli zdroj problémov práve v IT pravidlách svojej spoločnosti.

Približne 19 % zamestnancov si neuvedomuje, či sa im pri práci s PC niekto nedíva cez plece. Takmer 17 % priznalo, že ponecháva firemné zariadenia bez dozoru na dostupných miestach a až 58 % pracovníkov uviedlo, že umožnili tretím osobám využívať podnikové zariadenia bez ich priamej kontroly. Rôzne riziká narastajú aj z dôvodu zväčšujúcej sa distribúcie pracovnej sily – 26 % IT manažérov uviedlo, že jedna štvrtina zariadení poskytnutých zamestnancom v poslednom roku sa stratila alebo bola ukradnutá.

Závery štúdie poukazujú na potrebu dokonalejších pravidiel, vzdelania koncových užívateľov, ako aj vytvárania pevnejších vzťahov medzi zamestnancami a IT oddeleniami. Tieto vzťahy ovplyvňujú rast spoločnosti, jej produktivitu, konkurenčné výhody, ale aj kontrolu nad súvisiacimi rizikami. Dodatočné náklady na bezpečný vzdialený prístup a možnosť v rozumnej miere využívať sociálne siete, sú kompenzované lepšou konkurenčnou schopnosťou firmy a lojalitou spokojných zamestnancov.

Zdroj: © http://www.zive.sk/

Joomla SEF URLs by Artio
© 2020 - ®2010 ©Allrounder for Naos IT News
   
| Sobota, 30. Máj 2020 || Designed by: LernVid.com |