Ocenili projekty informatizácie úradov, univerzít aj hasičov

Ocenili projekty informatizácie úradov, univerzít aj hasičov

Tlačiť

Aj tento rok boli ceny Itapa pridelené najinovatívnejším projektom verejných služieb pre občanov. Porota hodnotila projekty v dvoch  kategóriách: nové služby a zlepšovanie procesov.

V kategórii „Nové Služby“ bolo udelené až druhé miesto, a to projektu Lesnícky geografický informačný systém.Na tretej pozícii sa umiestnil projekt Územné Plány. Tento portál informuje občanov o rozvojových plánoch v mieste ich bydliska. 

 

Druhá kategória Zlepšovanie procesov je určená pre projekty, ktoré vylepšili už fungujúce služby a chod úradov, čím znížili výdavky verejnej správy. Zvíťazil Informačný systém Modelu cestnej siete, ktorý v Slovenskej správe ciest zautomatizoval zber údajov aj manuálne vytvárané štatistiky. Druhé miesto získal Centrálny manažment riadenia hasičských staníc, ktorý okrem iného zdokonalil komunikáciu medzi občanom v núdzi, operačným strediskom a zásahovou jednotkou. Tretie miesto bolo pridelené Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s projektom Centrálne spracovanie platobných výmerov. Ten skrátil lehotu vydania platobných výmerov na 15 dní a znížil počet zamestnancov, potrebných na vykonávanie tejto agendy, z pôvodných 82 na 26.

Kliknite pre zobrazenie väčšieho obrázku

Porota ocenila aj snahu zavádzať informačné technológie do  oblasti vzdelávania. Čestné uznanie získali projekty Stopline, Ekostopa a TelePresence. Stopline umožňuje nahlasovať nezákonný obsah na internete. Za 19 mesiacov prevádzky už preveril 300 hlásení, z ktorých sa 30 % potvrdilo. Projekt Ekostopa rozvíja vzťah žiakov k životnému prostrediu hravou formou. Tretí ocenený projekt TelePresence umožňuje našim univerzitám  zapojiť sa do nadnárodnej virtuálnej výučby. 

 

Kategória I. – Nové služby
1. miesto: neudelené
2. miesto: Lesnícky geografický informačný systém
3. miesto: UzemnePlany.sk
Čestné uznanie: Ekologická stopa Stopline.sk
   
Kategória II. – Zlepšovanie procesov
1. miesto: IS Modelu cestnej siete
2. miesto: Centrálny manažment riadenia hasičských staníc
3. miesto: Centrálne spracovanie platobných výmerov
Čestné uznanie: TelePresence pre vzdelávanie

 

 

Zdroj: zive.sk

Joomla SEF URLs by Artio
„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde